Create you own custom course. Learn How?

ICID este condus de un Consiliu Director și format dintr-un director şi doi membri:

1. Directorul ICID conduce Institutul și asigură desfășurarea activitățiilor curente. Conform Art. 11. (1), din Regulamentul de Organizare și Functionare al ICID, directorul este desemnat după o metodologie elaborată de Consiliul Director și avizată de Consiliul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană – SNSPA, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Cartei SNSPA.

2. Membrii Consiliului Director reprezintă autoritatea de conducere a institutului. Membrii Consiliului Director al ICID sunt desemnați după metodologia menționată la articolul 11 (1), în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Cartei SNSPA.

Pot fi membri ai ICID şi pot ocupa posturi şi funcţii în cadrul Institutului cadre didactice, doctoranzi, studenţi şi cercetători în domeniile de interes. Aceștia sunt și cei care vor contribui la derularea activităților centrului.

ORGANIGRAMA ICID SITE