Create you own custom course. Learn How?

Mӑdӑlina Ana este licenṭiatӑ ȋn Relaṭii Internationale ṣi Studii Europene la Facultatea de Ṣtiinṭe Politice din cadrul SNSPA ṣi ȋn prezent urmeazӑ cursurile masterului de “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”.

De asemenea a fost voluntar ȋn cadrul “Asociaṭiei Pro Democraṭia” ṣi a Centrului de Studii ȋn Idei Politice pe parcursul studiilor de licenṭӑ participȃnd la numeroase activitӑṭi ṣi proiecte cu diverse tematici de la monitorizarea procesului de democraṭie din Romȃnia, promovarea valorilor democratice ale Uniunii Europene, politicӑ externӑ ṣi diplomaṭie, educaṭie formalӑ ṣi non-formalӑ.

madalina ana

Mӑdӑlina Ana