Create you own custom course. Learn How?

ICID își propune să contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicii de dezvoltare și cooperare a României și prioritizarea politicilor de dezvoltare pe agenda guvernamentală. ICID are misiunea de a atrage finanțări și de a implementa proiecte în domeniul dezvoltării sau a cercetării privind politicile de dezvoltare.

Principalele obiective pentru realizarea misiunii ICID sunt:

a) creșterea gradului de conștientizare la nivelul societății privind politica de cooperare pentru dezvoltare și cea de ajutor umanitar;

b) oferirea de expertiză mediului academic, actorilor sociali, economici şi politici relevanţi;

c) să promoveze şi să disemineze la nivel naţional şi internaţional rezultatele cercetării ştiinţifice produse de Institut;

d) evaluarea proiectelor și programelor finanțate în domeniul asistenței pentru politici de dezvoltare;

e) colaborarea la nivel naţional şi internaţional cu actori relevanţi din mediul academic, social, economic şi politic;

f) crearea unei rețele de instituții de învățământ, cercetare și informare științifică, precum și de actori relevanți în domeniul cooperării și dezvoltării internaționale;

g) consolidarea institutului drept un actor important în promovarea imaginii și a intereselor naționale și regionale în domeniul politicilor privind dezvoltarea;

h) să elaboreze şi să implementeze proiecte de cercetare sau de alt tip, pe cont propriu sau în parteneriat, la nivel naţional sau internaţional;

i) să atragă fonduri naţionale şi internaţionale în vederea realizării misiunii asumate.